ПРАВИЛА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

ПРАВИЛА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

з 01.10.2022.

 • 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Умови встановлюють загальні умови, правила та порядок оформлення Замовлення в Інтернет-магазині, а також визначають умови надання Продавцем безкоштовних електронних послуг.
 2. Ці Умови адресовані як Споживачам, так і Клієнтам, які не є Споживачами – фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, які укладають з Продавцем Договір купівлі-продажу або Договір про надання послуг на підставі Умов, безпосередньо пов’язаних з їх підприємницькою діяльністю, коли зі змісту даного договору випливає, що він не має для Клієнта професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета його підприємницької діяльності, визначеного на підставі положень про Центральний реєстр та інформацію про підприємницьку діяльність.
 3. Власницею Інтернет-магазину є Патриція Манюкевич-Кабан, яка веде свій бізнес під назвою Poradnia Dietetyki Klinicznej dr Patrycja Maniukiewicz-Caban, ul. Grabiszyńska nr 85a lok. 4, 53-503 Wrocław, NIP: 9730609698, електронна адреса: sibotesty@gmail.com, тел.: 601656747.
 4. Прийняття Умов є добровільним, але необхідним, якщо ви хочете зробити Замовлення.
 5. Інформація, представлена в Інтернет-магазині, а також передана Продавцем за допомогою інших засобів дистанційного зв’язку, зокрема за допомогою електронних повідомлень, щодо підтвердження змісту запропонованого Договору купівлі-продажу, про який йдеться в § 5 Умов, є запрошенням до укладення договору в розумінні статті 71 Цивільного кодексу і не є офертою в розумінні Цивільного кодексу.
 6. Використання Інтернет-магазину вимагає, щоб термінальне обладнання та ІКТ-система, які використовує Клієнт, відповідали Технічним вимогам.
 • 2

ВИЗНАЧЕННЯ

 1. У всіх випадках, на які є посилання в цьому Регламенті:
 1. Під ціною слід розуміти зазначену в польських злотих валову винагороду, що підлягає сплаті Продавцю за передачу права власності на Товар Клієнту відповідно до Договору купівлі-продажу. Ціна не включає в себе витрати на Доставку, якщо умовами Акції, зазначеними в Інтернет-магазині, не передбачено інше;
 2. Під робочим днем розуміється період з понеділка по п’ятницю, за винятком державних свят;
 3. Постачальник – кур’єрська або транспортна компанія, з якою Продавець співпрацює при здійсненні Доставки;
 4. Поставка – це фактичний акт передачі Продавцем, через Постачальника, Покупцеві Товарів, зазначених у Замовленні;
 5. Контактна форма, під якою слід розуміти електронну форму, доступну в Інтернет-магазині, за допомогою якої Клієнт може надіслати повідомлення Продавцю;
 6. Форма замовлення – доступна в Інтернет-магазині форма, яка дозволяє оформити Замовлення шляхом додавання Продукції в електронний кошик і зазначення умов Договору купівлі-продажу;
 7. Покупець – це (1) фізична особа або особа, яка діє через уповноважену особу; (2) юридична особа; (3) організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій правоздатність надана законом; що має повну правоздатність. У випадку осіб з обмеженою дієздатністю, такі особи зобов’язані отримати згоду свого законного представника на укладення Договору про надання послуг/Договору купівлі-продажу і пред’являти таку згоду при кожному виклику Продавця, розуміючи, що Договори купівлі-продажу, укладені з використанням Інтернет-магазину, відносяться до договорів, які зазвичай укладаються з незначних, поточних питань повсякденного життя.
 8. Цивільний кодекс, під ним слід розуміти Закон від 23.04.1964 р. Цивільний кодекс (Законодавчий вісник 1964 р. № 16 поз. 93 з наступними змінами та доповненнями);
 9. Споживач – фізична особа, яка укладає з підприємцем правочин, безпосередньо не пов’язаний з його комерційною або професійною діяльністю;
 10. Інформаційна розсилка – електронна послуга, що надається Продавцем за допомогою електронної пошти, яка дозволяє Покупцеві автоматично отримувати від Продавця циклічний контент, що містить інформацію про Товари та новини в Інтернет-магазині;
 11. Товар розуміється як предмет Договору купівлі-продажу, укладеного між Покупцем та Продавцем;
 12. Акція – спеціальні умови продажу, що випливають з правил, викладених в Інтернет-магазині, пропоновані Продавцем у певний час, якими Клієнт може скористатися на умовах, зазначених у них, наприклад, зниження/виключення витрат на доставку;
 13. Умовами та положеннями / Договором про надання послуг, слід розуміти ці Умови та положення Інтернет-магазину. Що стосується електронних послуг, ці Умови є Умовами, зазначеними в статті 8 Закону про електронні послуги;
 14. Інтернет-магазин, під ним слід розуміти платформу для виконання Замовлень, доступну Покупцям за адресою URL: www.sibotesty.pl.
 15. Продавець, під яким слід розуміти Патрицію Манюкевич-Кабан, яка веде бізнес під назвою Poradnia Dietetyki Klinicznej dr Patrycja Maniukiewicz-Caban, ul. Grabiszyńska nr 85a lok. 4, 53-503 Wrocław, NIP: 9730609698, електронна адреса: sibotesty@gmail.com, тел.: 601656747;
 16. Під Договором купівлі-продажу розуміється договір купівлі-продажу, визначений Цивільним кодексом, про продаж Продавцем Покупцеві Продукції за оплату Ціни плюс будь-які додаткові платежі, включаючи витрати на доставку. Договір купівлі-продажу укладається з використанням засобів дистанційного зв’язку після прийняття Замовлення Продавцем;
 17. Електронна послуга – послуга, що надається Продавцем Покупцеві в електронному вигляді через Інтернет-магазин на підставі Договору про надання послуг;
 18. Закон про захист прав споживачів, означає Закон про захист прав споживачів від 30.05.2014 (Законодавчий вісник 2014 р., поз. 827, зі змінами та доповненнями);
 19. Закон про надання послуг за допомогою електронних засобів означає Закон від 18.07.2002 р. про надання послуг за допомогою електронних засобів (Законодавчий вісник 2002 р. № 144, поз. 1204 з наступними змінами);
 20. Технічні вимоги – це мінімальні технічні вимоги, які необхідно виконати для співпраці з інформаційно-комунікаційною системою, що використовується Продавцем, в тому числі для укладення Договору про надання послуг або Договору купівлі-продажу, а саме (1) пристрій з доступом до Інтернету та інтернет-браузер, (2) доступ до електронної пошти, (3) включені в інтернет-браузері файли cookie та Javascript, (4) інтернет-браузер: Mozilla Firefox версії 17.0 і вище, Internet Explorer версії 11.0 і вище, Opera версії 12.0 і вище, Google Chrome версії 23.0 і вище, Safari версії 5.0 і вище, Microsoft Edge версії 86.0 і вище;
 21. Замовлення – волевиявлення Клієнта, подане через Бланк замовлення і спрямоване безпосередньо на укладення Договору купівлі-продажу з Продавцем. Прийняття Замовлення Продавцем означає укладення Договору купівлі-продажу;
 22. Замовлення на тест – аркуш, що надсилається Клієнту в складі пакету для проведення тесту, який містить інформацію про особу, що тестується, необхідну для коректного виконання лабораторного дослідження та інтерпретації результату.
 • 3

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

 1. В рамках Інтернет-магазину Продавець безоплатно надає Покупцеві наступні Електронні послуги:
 1. Форма замовлення, за допомогою якої можна оформити Замовлення та укласти Договір купівлі-продажу на умовах, викладених в Умовах;
 2. Контактна форма;
 3. дозволяють клієнтам переглядати продукти;
 4. Інформаційний бюлетень.
 1. Використання Форми замовлення починається, коли Покупець додає перший Товар в електронний кошик в Інтернет-магазині, натиснувши на кнопку “Додати в кошик”. Замовлення оформляється після того, як Покупець виконає в цілому чотири послідовних кроки: (1) додавання Продукту в кошик, (2) натискання поля дії “Переглянути кошик”, (3) заповнення Бланку замовлення відповідно до відображуваних повідомлень та інформації, наданої на веб-сайті Інтернет-магазину, і вибору способу доставки та оплати, (4) натискання поля дії “Купити і оплатити”.
 2. Електронний сервіс “Форма замовлення” надається безкоштовно і є одноразовою послугою, яка припиняє свою дію при оформленні Замовлення через нього, або при достроковому припиненні оформлення Замовлення Клієнтом.
 3. Контактна форма використовується після виконання Покупцем двох послідовних кроків: (1) введення у вкладці “Контакти” в Інтернет-магазині змісту повідомлення та адреси електронної пошти, на яку Продавець повинен надіслати відповідь, за бажанням вказавши ім’я, прізвище та тему запиту, (2) натискання на поле дії “Відправити”.
 4. Електронний сервіс “Контактна форма” надається безкоштовно та безстроково.
 5. Користуватися Інформаційним бюлетенем можна після того, як Клієнт виконає два послідовних кроки: (1) вкаже в розділі “Підписатися на розсилку” в Інтернет-магазині адресу електронної пошти, на яку буде надіслано наступний випуск Інформаційного бюлетеня, (2) натисне на поле дії “Підписатися”.
 6. Електронний сервіс “Інформаційний бюлетень” надається безоплатно на невизначений термін. Покупець має можливість у будь-який час та без пояснення причин відмовитися від отримання Інформаційної розсилки, надіславши відповідний запит Продавцю, зокрема за допомогою електронної пошти на адресу: sibotesty@gmail.com.
 7. Скарги, що стосуються надання Продавцем електронних послуг, а також скарги, пов’язані з роботою Інтернет-магазину, слід подавати в електронному вигляді за адресою: sibotesty@gmail.com.
 8. При поданні скарги необхідно надати наступну інформацію: (1) інформацію про обставини скарги, зокрема тип і дату порушення, (2) запит Клієнта і (3) контактні дані. Вищезазначене полегшить процес розгляду скарги і є лише рекомендацією Продавця в цьому відношенні.
 9. Продавець відповість на скаргу негайно, але не довше, ніж протягом 30 днів з моменту отримання скарги.
 10. Клієнт, який користується Електронними послугами, зокрема, зобов’язаний:
 1. надавати тільки правдиві, актуальні та всі необхідні дані Клієнта у формах, доступних в Інтернет-магазині;
 2. своєчасно оновлювати дані, в тому числі персональні дані, надані Клієнтом Продавцю у зв’язку з укладенням Договору про надання послуг або Договору купівлі-продажу, зокрема в тій мірі, в якій це необхідно для їх належного виконання;
 3. користуватися послугами та функціоналом, що надаються Продавцем, у спосіб, що відповідає законодавству, положенням цих Умов, а також прийнятим звичаям і правилам суспільного співіснування в даній сфері;
 4. користуватися послугами та функціями, наданими Продавцем, у спосіб, який не є обтяжливим для інших Клієнтів та Продавця;
 5. не надавати і не передавати в рамках Інтернет-магазину контент, заборонений законом, зокрема, який порушує авторські права третіх осіб або їх особисті права;
 6. своєчасна сплата Ціни в повному обсязі відповідно до умов Договору купівлі-продажу.
 • 4

ІНФОРМАЦІЮ ПРО СПЕЦИФІЧНІ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 1. Продавець зобов’язаний забезпечити технічні та організаційні заходи, що відповідають ступеню ризику безпеки функціональних можливостей або послуг, що надаються за Договором про надання послуг.
 2. Продавець, виконуючи обов’язок, що випливає зі ст. 6 п. 1 Закону про надання послуг електронними засобами, інформує про специфічні ризики, пов’язані з використанням Покупцями електронних послуг.
 3. Ця інформація стосується ризиків, які можуть виникнути лише потенційно, але які повинні бути враховані клієнтом.
 4. До основних ризиків, пов’язаних з використанням Інтернету, відносяться наступні:
 1. шкідливе програмне забезпечення – різні типи програм або скриптів, які мають шкідливий, злочинний або зловмисний вплив на ІКТ-систему користувача мережі;
 2. Шпигунські програми – програми, які відстежують дії користувача, збирають інформацію про нього та надсилають її – зазвичай без відома чи згоди користувача – автору програми;
 3. спам – небажані та небажані електронні листи, що надсилаються одночасно кільком одержувачам, часто містять рекламний контент;
 4. фішинг для виманювання конфіденційної особистої інформації (наприклад, паролів), видаючи себе за надійну особу або установу;
 5. злом ІКТ-системи користувача за допомогою хакерських інструментів.
 1. Щоб уникнути цих ризиків, клієнт повинен встановити антивірусну програму на свій пристрій, який використовується для підключення до Інтернету. Таке програмне забезпечення слід постійно оновлювати.
 2. Також забезпечується захист від ризиків, пов’язаних з використанням Клієнтом Електронних сервісів:
 1. брандмауер увімкнено;
 2. оновлення всього програмного забезпечення;
 3. не відкривати вкладення невідомого походження;
 4. читати вікна інсталяції додатків, а також їхні ліцензії;
 5. регулярне комплексне сканування системи антивірусним програмним забезпеченням;
 6. шифрування передачі даних;
 7. встановлення превентивних програм (виявлення та запобігання вторгненням);
 8. використання оригінальної системи та додатків з легального джерела.
 1. Продавець інформує, що використання Інтернет-магазину за допомогою веб-браузера, в тому числі оформлення Замовлення, а також встановлення телефонного зв’язку з Продавцем, може бути пов’язане з необхідністю для Покупця понести витрати на підключення до Інтернету або витрати на телефонне з’єднання, відповідно до тарифного пакету провайдера, послугами якого користується Покупець.
 • 5

УМОВИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 1. Клієнт має можливість розміщувати Замовлення через Інтернет-магазин 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
 2. Продавець надає Клієнту можливість розміщувати Замовлення за допомогою Форми замовлення в Інтернет-магазині.
 3. У зв’язку зі специфікацією відповідного Товару, Продавець може накласти обмеження на способи оформлення Замовлення.
 4. Покупець розміщує Замовлення в Інтернет-магазині, як описано в § 3 (2) Умов.
 5. Продавець підтверджує отримання Замовлення за допомогою автоматично згенерованого електронного повідомлення, відправленого на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом. Повідомлення містить запропонований зміст Договору купівлі-продажу, зокрема: номер і дату Замовлення, дані Продавця і Покупця, основні характеристики замовлених Товарів, загальну ціну разом із способом і датою її оплати, місце, спосіб і вартість Доставки.
 6. Продавець надає Клієнту можливість виправити будь-які помилки в поданому Замовленні, змінити або скасувати його до моменту укладення Договору купівлі-продажу. Якщо запропонований зміст Договору купівлі-продажу, надісланий Клієнту, не відповідає поданому Замовленню, Клієнт повинен негайно повідомити про це Продавця, і в цьому випадку Продавець без невиправданої затримки надішле Клієнту виправлений зміст Договору купівлі-продажу.
 7. Продавець підтверджує прийняття Замовлення до виконання, надсилаючи Клієнту чергове електронне повідомлення на вказану Клієнтом адресу електронної пошти. Момент отримання Клієнтом підтвердження Продавця про прийняття Замовлення є моментом укладення Договору купівлі-продажу.
 8. Якщо Продавець не може виконати Замовлення повністю або частково, Продавець зв’яжеться з Клієнтом, щоб повідомити про це:
 1. повідомити, що Замовлення не може бути прийняте,
 2. підтвердження Клієнтом готовності Продавця виконати Замовлення в тій частині, в якій Продавець погодився прийняти Замовлення до виконання.
 1. У разі виникнення ситуації, описаної в пункті 8, Покупець може повністю анулювати Замовлення. Анулювання Замовлення Клієнтом звільняє Продавця від зобов’язання виконати Замовлення.
 2. Якщо Продавець не може прийняти Замовлення до виконання, Договір купівлі-продажу не є укладеним, і Продавець негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів, повертає Клієнту платежі, здійснені Клієнтом в тій частині, в якій Договір купівлі-продажу не був укладений.
 3. Право Клієнта, який є Споживачем, скасувати Замовлення не впливає на його право на відкликання відповідно до § 9 Умов.
 4. Продавець докладає всіх зусиль, щоб забезпечити наявність Продукції та виконати Замовлення, розміщене Клієнтом.
 5. Зміст Договору купівлі-продажу, укладеного між Продавцем і Покупцем, щоразу записується і зберігається шляхом створення Продавцем резервної копії. Зміст Договору купівлі-продажу надається Покупцеві в електронному повідомленні, надісланому на вказану Покупцем адресу електронної пошти.
 6. Після укладення Договору купівлі-продажу Продавець надає Покупцеві підтвердження покупки в електронному вигляді або разом з посилкою, що містить Товар. Якщо Покупець вимагає виписки рахунку-фактури з ПДВ, Покупець погоджується з тим, що рахунок-фактура з ПДВ буде надісланий Покупцеві в електронному вигляді на вказану Покупцем адресу електронної пошти.
 • 6

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Продавець також надає послуги в рамках Інтернет-магазину, що полягають у можливості проведення лабораторного дослідження за дорученням Покупця.
 2. У випадку, описаному в пункті 1, це також є предметом договору купівлі-продажу:
 1. Зобов’язання Постачальника надати Замовнику медичну послугу, що складається з лабораторного дослідження біологічного матеріалу, надісланого Замовником, в обсязі, зазначеному в Замовленні на дослідження,
 2. зобов’язання Клієнта доставити біологічний матеріал разом із належним чином оформленим Замовленням на дослідження та сплатити Виконавцю вартість Послуги і покрити транспортні витрати.
 1. Договір купівлі-продажу не передбачає забір біологічного матеріалу від особи, яка обстежується. Якщо матеріал для дослідження повинен бути взятий у професійній медичній лабораторії, це може спричинити додаткові витрати для Клієнта.
 2. Продавець не несе відповідальності за наслідки:
 1. неналежна консервація біологічного матеріалу для транспортування,
 2. крім рекомендованого способу збору біологічного матеріалу у досліджуваної особи,
 3. неправильна інтерпретація результату тесту через невірну інформацію в замовленні на проведення тесту або проведення тесту попри наявність протипоказань.
 1. Лабораторне дослідження, що є предметом Договору купівлі-продажу, виконується протягом строку, зазначеного в описі даного дослідження в Інтернет-магазині, який обчислюється від дати отримання біологічного матеріалу від Замовника.
 2. Відбувається оприлюднення результатів тестування:
 1. якщо Клієнт обирає варіант доставки за допомогою перевізника за адресою, вказаною Клієнтом,
 2. якщо Клієнт бажає забрати результат особисто, у приміщенні Продавця в робочі дні в робочий час,
 3. якщо Клієнт вирішив надіслати його електронною поштою, на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом,
 4. якщо Клієнт обирає варіант отримання результатів уповноваженою особою, у приміщенні Продавця в робочі дні в робочий час, після пред’явлення уповноваженою особою посвідчення особи та доручення на отримання тесту. Якщо результати тесту неповнолітньої особи забирає один з батьків або законний опікун, немає необхідності пред’являти відповідний дозвіл.
 1. Перед оформленням Замовлення Клієнт повинен детально ознайомитися з описом Продукту та показаннями до тестування, доступними в Інтернет-магазині.
 2. Покупець зобов’язаний відправити біологічний матеріал на лабораторне дослідження протягом максимум 2 місяців з дати придбання Товару. У разі перевищення цього терміну, умови використання лабораторного дослідження повинні бути індивідуально узгоджені з Продавцем у кожному конкретному випадку, зокрема, щодо доступності відповідного дослідження та цін на його проведення.
 • 7

СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОПЛАТИ

 1. Продавець дозволяє Клієнту використовувати наступні способи оплати:
 1. Przelewy24;
 2. Традиційним банківським переказом на номер банківського рахунку Продавця в Bank Pekao S.A. 72 1240 6843 1111 0000 4983 6042.
 1. Покупець обирає форму оплати з-поміж форм оплати, запропонованих йому Продавцем у Бланку замовлення.
 2. Розрахунки за операціями з електронними платежами та платіжними картками здійснюються за вибором Клієнта через авторизовані сервіси.
 3. Якщо Продавець не отримує платіж Клієнта, Продавець може зв’язатися з Клієнтом, щоб нагадати Клієнту про оплату, в тому числі шляхом надсилання електронного листа на вказану Клієнтом адресу електронної пошти. Несплата Клієнтом платежу може призвести до затримки прийняття Продавцем Замовлення або неприйняття Продавцем Замовлення до обробки, про що Продавець інформує Клієнта шляхом надсилання електронного листа на вказану Клієнтом адресу електронної пошти.
 • 8

ВИТРАТИ, ЗАСОБИ ТА ЧАС ДОСТАВКИ

 1. Продавець дозволяє Клієнту використовувати наступні способи доставки:
 1. Посилочні автомати InPost,
 2. Кур’єрська доставка;
 3. Електронними засобами на вказану Клієнтом адресу електронної пошти – стосується цифрового контенту.
 1. Покупець обирає спосіб доставки з числа способів, запропонованих йому Продавцем у Бланку замовлення.
 2. Вартість доставки вказується щоразу в Інтернет-магазині при оформленні Замовлення.
 3. Витрати на доставку несе Замовник, якщо інше не зазначено в умовах Акції.
 4. Строк поставки складається з часу, необхідного Продавцю для підготовки Замовлення до відправлення, і часу, необхідного Постачальнику для доставки Товару Замовнику.
 5. Строк доставки становить 14 робочих днів, якщо коротший строк не зазначений в описі Товару в Інтернет-магазині при оформленні Замовлення.
 6. Час, необхідний Продавцю для підготовки Замовлення до відправки, щоразу вказується в описі відповідного Товару в Інтернет-магазині і обчислюється з дня зарахування коштів на банківський рахунок або розрахунковий рахунок Продавця після здійснення Клієнтом оплати банківським переказом, електронним платежем або платіжною карткою.
 7. Відправлення Замовлення відбувається з понеділка по п’ятницю в робочі дні.
 8. Покупець, отримавши посилку із Замовленням, повинен перевірити стан посилки. У разі пошкодження або порушення упаковки слід скласти акт про пошкодження в присутності кур’єра, який разом з можливою претензією слід негайно відправити Продавцю електронною поштою на наступну адресу: sibotesty@gmail.com.
 • 9

СКАРГИ

 1. Продавець зобов’язаний передати Покупцеві Товар без дефектів.
 2. Продавець несе відповідальність перед Покупцем, якщо проданий Товар має фізичний або юридичний дефект (гарантійні зобов’язання), а підстави та обсяг цієї відповідальності викладені в положеннях Цивільного кодексу, зокрема ст. 556 і наступних.
 3. Відповідно до статті 558 § 1 Цивільного кодексу, відповідальність Продавця за гарантією на Товар перед Клієнтом, який не є споживачем, виключається.
 4. Скарга може бути подана Замовником в електронному вигляді на адресу: sibotesty@gmail.com.
 5. При поданні рекламації Клієнту рекомендується надати: (1) інформацію та обставини, що стосуються предмета рекламації, зокрема вид і дату виникнення дефекту; (2) прохання про спосіб приведення Товару у відповідність з Договором купівлі-продажу або заяву про зниження Ціни або відмову від Договору купівлі-продажу; і (3) контактні дані скаржника, що полегшить і прискорить розгляд рекламації Продавцем. Вимоги, зазначені в попередньому реченні, мають лише рекомендаційний характер і не впливають на ефективність скарг, поданих з відсутністю рекомендованого опису скарги.
 6. Продавець зобов’язаний відповісти на претензію Покупця негайно, але не пізніше, ніж протягом 14 днів з моменту її отримання. Якщо Покупець зажадав заміни товару або усунення дефекту або зробив заяву про зниження ціни, вказавши суму, на яку повинна бути знижена ціна, а Продавець не відповів на цю вимогу протягом 14 днів з дня її отримання, вважається, що вимога була обґрунтованою.
 7. Для уникнення сумнівів зазначається, що положення цього пункту не порушують положень Цивільного кодексу та прав, наданих Клієнтам, які є Споживачами на його підставі. У разі виникнення сумнівів, положення загальноприйнятого законодавства мають переважну силу над положеннями Умов.
 • 10

ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

 1. Покупець, який є Споживачем, що уклав Договір купівлі-продажу за допомогою Інтернет-магазину, може відмовитися від нього протягом 14 днів без зазначення причини і без покриття витрат, за винятком витрат, пов’язаних з обраним Покупцем способом доставки, відмінним від найдешевшого, звичайного способу доставки, пропонованого Продавцем. Покупець додатково несе витрати, пов’язані з поверненням Замовлення.
 2. Вищезазначене право не застосовується у випадку Договорів купівлі-продажу, предметом яких є неперероблений Продукт, виготовлений відповідно до специфікацій, наданих Клієнтом, або призначений для задоволення його індивідуальних потреб.
 3. Строк відмови від товару, зазначений у пункті 1, закінчується через 14 днів від дня, коли Клієнт, який є Споживачем, вступив у володіння товаром або третя особа, відмінна від Постачальника і вказана Клієнтом, який є Споживачем, вступила у володіння товаром, а у випадку послуги – від дня укладення Договору купівлі-продажу.
 4. Для того, щоб скористатися правом на відкликання, Клієнт повинен однозначно заявити про це Продавцю електронною поштою на адресу: sibotesty@gmail.com або в письмовій формі на адресу вул. Грабишинська, 85а, лок. 4, 53-503 Вроцлав.
 5. Заява про відкликання, зазначена в пункті 4, може бути зроблена на бланку, зразок якого наведено в Додатку 1 до Регламенту.
 6. У разі відмови від договору Продавець зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 14 днів, повернути всі платежі, отримані від Покупця, з урахуванням пункту 1.
 7. Платіж повертається тим самим платіжним засобом, яким Клієнт оплатив Замовлення, за винятком випадків, коли Клієнт, який є Споживачем, прямо погодився на інший платіжний засіб.
 8. Продавець може утримати відшкодування, поки не отримає Товар від Клієнта.
 9. У разі відмови від договору Клієнт повинен негайно повернути Товар Продавцю за адресою вул. Грабишинська, буд. 85а, кв. 4, 53-503 Вроцлав, але не пізніше, ніж протягом 14 днів від дати подання заяви про відмову від договору.
 10. Якщо Клієнт скористається своїм правом на відкликання, він несе відповідальність за будь-яке зменшення вартості Продукту в результаті використання Продукту понад те, що є необхідним для з’ясування природи, характеристик і функціонування Продукту. Ця відповідальність може включати, зокрема, неможливість Продавця повернути Продукт у продаж як повноцінний Продукт.
 11. Право на відмову від договору, укладеного на відстані, не застосовується у випадках (1) щодо надання послуг, якщо продавець виконав послугу в повному обсязі за явно вираженою згодою споживача, який до початку виконання був поінформований про те, що після виконання послуги продавцем він втратить право на відмову від договору; (2) якщо ціна або винагорода залежить від коливань на фінансовому ринку, над якими продавець не має контролю, і які можуть відбутися до закінчення терміну для відмови від договору; (3) якщо предметом виконання є неперероблений продукт, виготовлений за специфікацією споживача або призначений для задоволення його індивідуальних потреб; (4) якщо предметом виконання є продукт, який швидко псується або має короткий термін придатності; (5) в яких предметом виконання є товар, що поставляється в герметичній упаковці, яка не може бути повернута після відкриття з міркувань охорони здоров’я або гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки; (6) в яких предметом виконання є товар, який після доставки, в силу своєї природи, нерозривно пов’язаний з іншими речами; (7) в яких предметом виконання є алкогольні напої, ціна яких була узгоджена при укладанні Договору купівлі-продажу, поставка яких може відбутися тільки через 30 днів і вартість яких залежить від коливань на ринку, над якими Продавець не має контролю; (8) коли споживач прямо попросив Продавця приїхати до нього з метою проведення термінового ремонту або технічного обслуговування; якщо Продавець надає додаткові послуги, крім тих, про які просив споживач, або поставляє Товари, крім запасних частин, необхідних для ремонту або технічного обслуговування, споживач має право відмовитися від виконання договору щодо додаткових послуг або Товарів; (9) якщо предметом поставки є звуковий або візуальний запис або комп’ютерне програмне забезпечення, що поставляється в запечатаній упаковці, якщо упаковка відкривається після доставки; (10) на поставку газет, періодичних видань або журналів, за винятком договорів передплати; (11) укладених за результатами публічних торгів; (12) на надання послуг з розміщення, крім житла, перевезення вантажів, прокату автомобілів, громадського харчування, послуг, пов’язаних з організацією дозвілля, розваг, спортивних або культурних заходів, якщо в договорі зазначено дату або період надання послуги; (13) за постачання цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, якщо виконання розпочалося за чітко вираженою згодою споживача до закінчення періоду відмови та після того, як продавець повідомив споживача про втрату права на відмову від договору.
 12. Клієнт, який не є Споживачем – фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, яка уклала з Продавцем Договір купівлі-продажу, безпосередньо пов’язаний з її підприємницькою діяльністю, коли зі змісту договору випливає, що він не має для Клієнта професійного характеру, також має право на права, викладені в § 10.
 • 11

ПОЗАСУДОВІ ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

 1. Використання позасудових процедур розгляду скарг та відшкодування збитків є добровільним, а наведені нижче положення надаються виключно в інформаційних цілях і не є зобов’язанням Продавця використовувати позасудові процедури вирішення спорів.
 2. Заява Продавця про згоду або відмову від участі в процедурі позасудового врегулювання споживчих спорів подається Продавцем на паперовому або іншому довготривалому носії інформації у випадку, якщо спір не був врегульований за результатами розгляду претензії, поданої Споживачем.
 3. Детальну інформацію про можливість використання Клієнтом, який є Споживачем, позасудових способів розгляду скарг і пред’явлення претензій, а також про правила доступу до цих процедур можна отримати в офісах і на веб-сайтах районних (міських) уповноважених з питань захисту прав споживачів, громадських організацій, до статутних завдань яких входить захист прав споживачів, воєводських інспекцій торговельної інспекції, а також на наступних інтернет-адресах Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Клієнт, який є Споживачем, має наступні приклади позасудових процедур подання скарг та відшкодування збитків:
 1. має право звернутися до постійно діючого товариського суду з питань захисту прав споживачів, що діє при Торговій інспекції, для вирішення спору, що випливає з укладеного Договору купівлі-продажу;
 2. має право звернутися до воєводського інспектора Комерційної інспекції відповідно до ст. 36 Закону від 15 грудня 2000 р. “Про комерційну інспекцію” (Законодавчий вісник 2001 р., № 4, поз. 25 з наступними змінами) з проханням розпочати процедуру медіації для позасудового врегулювання спорів між Покупцем і Продавцем;
 3. може отримати безкоштовну допомогу у вирішенні суперечки між Покупцем і Продавцем, а також скористатися безкоштовною допомогою районного (міського) омбудсмена з питань захисту прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів (наприклад, Федерація споживачів, Польське об’єднання споживачів);
 4. можуть подати скаргу через онлайн-платформу ОВС: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Платформа ОВС також є джерелом інформації про форми позасудового врегулювання спорів, які можуть виникнути між торговцями та споживачами.
 • 12

ЗМІНА ПРАВИЛ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Постачальник може розірвати Договір про надання послуг з Клієнтом з повідомленням за один місяць з поважних причин, які розуміються як:
 1. зміна правових норм, що регулюють надання Продавцем послуг за допомогою електронних засобів, які впливають на взаємні права та обов’язки, зазначені в договорі, укладеному між Покупцем і Продавцем, або зміна тлумачення вищезазначених правових норм в результаті судових постанов, рішень, рекомендацій або рекомендацій компетентних органів або органів у даній сфері;
 2. зміна способу надання послуг виключно з технічних або технологічних причин (зокрема, оновлення Технічних вимог, зазначених у цих Умовах);
 3. зміна обсягу або надання послуг, на які поширюються положення Умов, шляхом введення нових, модифікації або вилучення Продавцем існуючих функціональних можливостей або послуг, на які поширюються Умови, шляхом введення нових, модифікації або вилучення Продавцем існуючих функціональних можливостей або послуг, на які поширюються Умови.
 1. Продавець надсилає Клієнту повідомлення про розірвання Договору про надання послуг електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом у Бланку замовлення.
 2. Продавець має право розірвати Договір про надання послуг, повідомивши про це Покупця за сім днів, та/або відмовити Покупцеві в подальшому користуванні Інтернет-магазином у разі грубого порушення Покупцем Умов, зокрема, якщо Покупець порушує положення § 3.11 Умов.
 3. Ці Умови та додатки до них є типовим договором у розумінні статті 384 § 1 Цивільного кодексу.
 4. З важливих причин Продавець може вносити зміни до Умов, зокрема, у разі виникнення:
 1. зміни положень законодавства, що регулюють продаж Продавцем Товарів або надання Продавцем послуг в електронному вигляді, що впливають на взаємні права та обов’язки, викладені в договорі, укладеному між Покупцем і Продавцем, або зміни в тлумаченні вищезазначених положень законодавства в результаті судових постанов, рішень, рекомендацій або вказівок компетентних органів або установ;
 2. зміни у наданні послуг, зумовлені виключно технічними або технологічними причинами (зокрема, оновлення Технічних вимог, зазначених у цих Умовах);
 3. зміни обсягу або способу надання послуг, до яких застосовуються положення Умов, шляхом введення нових, модифікації або вилучення Продавцем існуючих функціональних можливостей або послуг, на які поширюються Умови, шляхом введення нових, модифікації або вилучення Продавцем існуючих функціональних можливостей або послуг, на які поширюються Умови.
 1. Якщо до Умов вносяться будь-які зміни, Продавець робить зведений текст Умов доступним шляхом його публікації в Інтернет-магазині, а також за допомогою електронної пошти, надсилаючи зміст нових Умов на адресу електронної пошти, вказану Покупцем.
 2. Зміни до Умов набувають чинності через 14 днів з дати відправлення Клієнту інформації про зміни.
 3. Зміни до Умов не впливають на Договори купівлі-продажу, укладені Продавцем і Покупцем до внесення змін до Умов.
 • 13

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Регламент набирає чинності з 01.10.2022.
 2. Додатки є невід’ємною частиною Правил процедури.
 3. Договори, укладені між Продавцем і Покупцем, укладаються польською мовою.
 4. Зміст Договору про надання послуг фіксується, зберігається та надається Клієнту за допомогою електронного повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти Клієнта.
 5. Зміст Умов постійно доступний на веб-сайті Інтернет-магазину за адресою www.sibotesty.pl, і Клієнти можуть у будь-який час переглянути Умови та роздрукувати їх.
 6. Продавець та його підрядники мають виключне право на контент, доступний/розміщений в Інтернет-магазині, зокрема авторське право, назву Інтернет-магазину та графічні елементи, що містяться в ньому.
 7. Продавець обробляє персональні дані Покупців як адміністратор персональних даних. Надання персональних даних Покупцем є добровільним, але необхідним для оформлення Замовлення, використання Електронних сервісів та укладення Договору купівлі-продажу. Детальну інформацію про захист персональних даних можна знайти в Політиці конфіденційності.
 8. Питання, не охоплені цими Умовами, регулюються загальноприйнятими положеннями польського законодавства, зокрема: Цивільний кодекс; Закон про надання послуг електронними засобами; положення Закону про споживачів та інші відповідні положення загальноприйнятого законодавства.
 9. Вибір польського права в цих Умовах не позбавляє Клієнта-споживача захисту, наданого йому відповідно до положень, які не можуть бути виключені угодою між Продавцем і Клієнтом-споживачем відповідно до права, яке, згідно з відповідними нормативними актами, було б застосовано за відсутності такого вибору.
 10. Продавець інформує, що він піклується про права споживача. Договірні положення, які є менш сприятливими для Клієнта, який є споживачем, ніж положення Закону про захист прав споживачів, є недійсними, і замість них застосовуються положення Закону про захист прав споживачів. Положення цих Умов не виключають і не обмежують жодних прав Споживачів, на які вони мають право згідно з обов’язковими положеннями законодавства, і будь-які сумніви тлумачаться на користь Споживача. У разі будь-якої ненавмисної невідповідності між положеннями цих Умов та вищезазначеними положеннями, ці положення мають переважну силу, і Продавець застосовує їх.